94

מנאל, המורה למתמטיקה בבית הספר האזורי בכסיפה, כתבה על הלוח את הגדרת הנגזרת:

95

נכון. היא הוזכרה בפרק 27, אולם שם היא לימדה בכיתה י"ב גזירה של פונקציות טריגונומטריות, ואילו כאן היא מלמדת בכיתה ז' את הבסיס: הגדרת הנגזרת. מחוץ לכיתה תלמידים משחקים וצעקותיהם מסיחות את דעתם של התלמידים בכיתה כך ששוב מנאל חשה שאף אחד מהתלמידים לא מקשיב לה, למרות שייתכן שישנם כמה תלמידים שמקשיבים. אך חמישים מטר מתחת לכיתה שורר שקט מוחלט. הספר הזה לא מפריע לשקט משום שאפשר לא לקרוא אותו. כשהייתי קטן, אבי היה לוקח אותי לגן אלנבי בחיפה ושם היינו משחקים משחק בו היינו מקשיבים לקולות מסביב ואומרים כל צליל שאנו שומעים: רוח בברושים, צרצר, עוד צרצר, מכונית נוסעת, כלב נובח, מישהו שומע מוסיקה, צפירת אוניה.. כך היינו מקשיבים לקולות במעגלים הולכים ומתרחבים עד שהיינו שומעים את השקט שמעבר לקולות. הקוראת מוזמנת להאזין לשקט הזה, או לצלילי מנוע דיזל שהוא היפה במנועים.