62

גרסה של “62” מתאריך 3/7/2014 בשעה 11:32

כותרת
62
תוכן
ערב במשרד בבית דגן, ויהודה לבדו במשרד. הוא נשאר שעות נוספות לפצות על המדידות שנדחו בגלל החופש שלקח בשבוע שעבר, והוא מקליד את נתוני המדידות למחשב. לפתע, הוא עוזב את לוח הרישום, ניגש למדף, ולוקח ממנו מפה טופוגרפית מספר 9 ואת הדו"ח ההידרולוגי השנתי לשנת 2007. הוא מתיישב ליד שולחן פנוי, ומאתר בדו"ח את הספיקה של מעין הגיחון – 600,000 מ"ק בשנה. אז פונה יהודה למפה ומחשב את אגן ההיקוות של המעין. קצת קשה לראות את קווי הגובה כיוון שהשטח מיושב ומלא בסימני תכסית, אך הוא מצליח לחשב: 5.5 קמ"ר. הוא מכפיל את השטח בכמות הגשם השנתית באזור (537 מ"מ) ובשיעור החלחול באקויפר ההר (15%) ומקבל שסך כל החלחול למעין הגיחון הוא 443,025 מ"ק בשנה, פחות מספיקת המעין, ויחרד האיש וילפת, והנה יש אמת באגדה האורבנית ששמע, וספיקת המעין אכן גדולה מכמות המים המחלחלת אליו.
תקציר


ישןחדשתאריךמחברפעולות
3/7/2014 בשעה 11:32 steffigrest