51

יהודה ופבל מודדים את המפלס בקידוח בנחל יתלה. הרי טרשים קרחים ממזרח וביניהם אפיק נחל יתלה, וממערב הלולים והבוגנביליות של מבוא חורון. יהודה משחרר את הכבל מהתוף ופבל מחזיק את הגלגלת כדי שהכבל לא יתחכך בשפת הצינור. בסביבות 60 מ' המכשיר מצפצף אך השניים יודעים שזה לא המפלס. מצבור שמן ואבק סותם את הצינור ומקשה על האלקטרודה לעבור. "תמיד זה נתקע כאן, תמשיך" אומר פבל, ויהודה מעלה ומוריד את הכבל מספר פעמים עד שהאלקטרודה חולפת על פני מצבור השמן והאבק וממשיכה מטה. בעומק 169 מ' המכשיר מצפצף שוב. יהודה מכוון לנקודה המדוייקת ופבל אומר "מאה שישים ושמונה שישים ושלוש, תזכור" – "מאה שישים ושמונה שישים ושלוש" חוזר אחריו יהודה, שלא יכול לרשום ולמשות את הכבל בו זמנית. לאחר שיהודה מגלגל את הכבל על התוף הוא לוקח את הלוח ורושם את הקריאה. הוא זוכר שבפעם שעברה המפלס היה מאה שישים וארבע ומשהו, ירידה של כמעט ארבעה מטרים. מתי יגיע הגשם, הוא חושב ומסתכל מערבה לראות אם יש רמז לענן, אך בים של אור טובע כל ועל פני כל התכלת. "תתקשר לאבי ממקורות תגיד לו שסיימנו כאן" אומר פבל.