48

מעל איטליה מתחיל להיווצר שקע ברומטרי, ובשל אפיק הרום שמעליו, הוא מתחיל להתקדם מזרחה אל עבר ישראל. "חיש הבית, כושר, חיש יתרמם ההיכל, הבית יבנה. חיש יתרומם ההיכל במרומי צפון. על אלפי שדות ישתרע הבית, על רבבות גגות ההיכל". ויען כושר: "שמע לי אלאין בעל, האזן רוכב ערפות. אקרע ארובות בבית, אשית חלונות בקרב ההיכל!" ויען אלאין בעל: "אל תקרע ארובות בבית, חלונות בקרב ההיכל." ויען כושר: "עוד תשוב אל דברי!" וישנה דברו: "שמע דברי אלאין בעל, אכן אקרע ארובות בבית, אשית חלונות בקרב ההיכל!" ויען אלאין בעל: "אל תשית ארובות בבית, חלונות בקרב ההיכל. לא תצא פדרי בת אור, לא תחמוק טַלַּי בת רביב. לא תאבד טַלַּי אל ים, אל אהוב אל ומות פדרי לא תמוג".