40

הקוסם יוצר מאדי המים דמות פרפר צבעונית ומרהיבה ומיקי מאוס דואג כל העת למלא את הבריכה במים לצורך עבודתו של הקוסם. לאחר שיצר את הפרפר הקוסם מתעייף, מניח את מגבעתו ועולה לחדרו. מיקי מאוס ממהר לחבוש את המגבעת לראשו ומכשף את המטאטא שיביא את המים מן הנביעה אל הבריכה במקומו. לאחר שמיקי מאוס מלמד את המטאטא את המלאכה, הוא מתיישב על כסאו של הקוסם ונרדם.

בחלומו, הוא שולט בנצנוצי הכוכבים וכוכבי שביט נשמעים לתנועות ידיו. הוא פוקד על הגלים כי ינשאו ועל רוחות כי תנשובנה. אך הנחשולים שבחלומו אינם אלא גלי המים מהשיטפון שנוצר ומיקי מאוס מתעורר כשכסאו מתהפך, ומגלה שהמים שהביא המטאטא עלו על גדות הבריכה והציפו את החדר. הוא מתאמץ לעצור את המטאטא אך המטאטא חזק ממנו, והחדר הולך ומתמלא במים.

מיקי מאוס נוטל את הגרזן וקוצץ את המטאטא לגזירי עץ דקים. הוא נרגע וחוזר אל הסדנה לנסות לתקן את הנזק שגרם, אך לפתע שומע צעדים מאחוריו. הוא מסתכל ורואה שכל גזירי העץ נושאים עתה דליי מים. הוא מנסה לחסום את דרכם אך ללא הועיל. הוא מנסה לשאוב את המים החוצה דרך החלון אך על כל דלי שהוא מוציא הם שופכים עשרות דליים..

מיקי מאוס מוצא את ספר הקסמים ומחפש בו את הכישוף שיפסיק את המטאטאים, אך השיטפון כבר עצום והוא נסחף עם הספר במערבולת כבירה אל המצולות. אז מגיע הקוסם, ובתנועות כישוף מסלק את המים. מיקי מאוס נבוך, משיב לקוסם את מגבעתו, מביט בחשש בקוסם על מנת לראות את תגובתו, ומרים את הדליים לחזור לעבודתו. הקוסם מעווה את פניו בכעס, חובט במיקי מאוס בעזרת המטאטא אל עבר הנביעה, ורק אז מחייך.