4

הרוח משנה תכופות את כיוונה. יהודה מביט בתכנית של מדידת המעיינות המלוחים. הם יפגשו מחר ב-16:00 במלון אלסקה אִין במטולה. ב-16:30 תתחיל ההדרכה. השכם בבוקר למחרת יצאו לשטח, וכך גם ביום שלאחר מכן. הרוח עוברת בשדות ומעוררת את הדרכים שעונות לה בתנועת מחול של אבק לבן. יופי, הוא חושב לעצמו, אשאר שם יום אחד נוסף ואלך ביום ה' ליום העיון בחיפה. פעמון הרוח הפנטטוני שלו, התלוי ביציאה לחצר האחורית, מנגן:

4

ויהודה מגחך: כך גם אחסוך סולר למדינה, במקום לנסוע פעמיים הלוך ושוב. כעת יהודה חושב – מה עליו לקחת לנסיעה בת חמישה ימים ואנחנו צמאים לאות.