35

במושב השני של יום העיון, מרצה שהוא לא מכיר מספר על תגליות חדשות בתל בית-שמש. בחפירות התגלה שער העיר, שהיה מרשים מאד מבחינה הנדסית. לטענת החוקרים, המורכבות ההנדסית של בניית השער, יחד עם הדמיון שלו לשערים בערים ישראליות אחרות מתקופת הברזל (כגון תל ירמות, תל לכיש, תל ערד ועוד) מעידים על קיומה של ממלכה חזקה בתקופה זו. יהודה כבר הבין להיכן הדברים מכוונים. הוא מכיר את הפולמוס שניטש סביב קיומה של מלכות בית דוד: חוקרים שרוצים לבסס את הזכות של עם ישראל בארץ ישראל מחפשים עדויות לקיום ממלכה חזקה בתקופת דוד, וחוקרים ששואפים לשלול את הזיקה שבין עם ישראל לארץ ישראל מחפשים עדויות לכך שממלכה כזאת לא התקיימה, ואם התקיימה הייתה קטנה ושלטה באזור ירושלים בלבד, כאילו המחקר הארכיאולוגי יכריע אם על מדינת ישראל לשלוט מן הנילוס עד הפרת או שיש להשליך את היהודים אל הים.

ואף כי יהודה מאמין שהייתה ממלכה חזקה בתקופת דוד, מפריע לו שהטיעון נובע מאג'נדה פוליטית ולא מהבנה ארכיאולוגית. את המורכבות ההנדסית אפשר להסביר למשל בצורך הבוער של הערים בהגנה, ואת הדמיון בין הערים אפשר להסביר בהעתקה או במעבר של מומחים בין הערים. אך בטרם יפסול לחלוטין את ההסבר, הוא גומר בלבו שיסור לתל ירמות בפעם הבאה שיעבור באזור, על מנת לראות במו עיניו את השער.