30

שחר ברחוב הראשונים במטולה. יהודה יוצא מהמלון ומעיר את האיסוזו בצפצוף שמהדהד בכל הרחוב ומדגיש את דממתו הטלולה. הוא מתיישב מול ההגה ובשמץ קל של התרגשות, אבל כן, הייתה שם התרגשות, לוחץ על כפתור ההפעלה של הרדיו. יהודה אוהב את הנסיעות הארוכות, עם רשת ג' והנופים הנפתחים אל אופקיים. נניח ליהודה להתרכז בנהיגה ונתבונן בפרק 21. ראינו שהעבודה לפעמים קשה ולפעמים אפילו רואים דם, אבל לא בכל מדידה טובעים בירדן הגואה ונקלעים לשריפה ונופלים עם רכב לבולען בחולות. זאת ועוד, סקר המעיינות המלוחים הוא מבצע מיוחד, בו המודדים סקרו אזור שהם אינם מכירים. יש לשער שבמדידות שגרתיות פציעות מסוג זה נדירות אפילו יותר.

בהר כרמילה מחלחלים לאיטם המים מהגשם של שבוע שעבר ונקווים בסלע כמאה ושלושים מטרים מתחת לנחל כסלון. מפלס המאגר התת קרקעי עולה ודוחס את האוויר שבצינור המדידה.

כשיהודה עובר ליד כרמיאל, משודר "קוצים א'" של מאיר אריאל. ואכן, שלט חוצות מפרסם את אחת מחברות הכבלים על רקע רכס שזור, למרות שאין כל קשר בין חברת הכבלים לרכס שזור. יהודה חושב האם לעקוף את הפיאט האדומה שלפניו.