24

הקורא בן זמננו עלול להבין כי עיקר כוונת המאמר 'כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאלה לעולם' הוא מתן הקרדיט, כלומר 'כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאלה לעולם', בניגוד ל'כל האומר דבר שלא בשם אומרו'. הבנה זו מושפעת מתפיסת זכויות היוצרים, שלכאורה נועדה לעודד יוצרים ליצור, אך בפועל אינה מאפשרת להם לעשות כן, שכן הם עוסקים כל העת בניסיונות לחדש, וכך מתרחקים מלב יצירתם. ואולם, בעיני התנא שקרא את המשפט, עיקר כוונתו היה אמירת הדברים, כלומר 'כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאלה לעולם', בניגוד ל'כל שאינו אומר דבר בשם אומרו': הקמצן השומר את הדברים לעצמו, או החושש לטעות ולכן שותק, בבחינת "ויהוה היה עמו ולא הפיל מכל דבריו ארצה". ומכיוון שהדברים עשויים להתעות בקריאה ראשונה גם אוזן קשבת ולב מבין ראיתי להביא בזה את הדברים המעטים האלה.