2

בקול המוסיקה משודרת תכנית על יוסף הדר, ואיש בכרמי יוסף לא שומע את התכנית. איך זה קורה? המוסיקה הזורמת באויר נעה בגלים בשדה האלקטרומגנטי בלבד, ואינה יוצרת תנודות בלחצי האויר עצמו. מקלטי הרדיו בכרמי יוסף כבויים, או שאינם מכוונים לתדר הנכון. כך יוצא שבבית משפחת רשף, בבית משפחת הדר, ובבית משפחת דולב, לא שומעים את התכנית. גם בבתי שרצקי, אללי, מילוא ואביצור, לא שומעים את התכנית על יוסף הדר. כך גם בבית משפחת דוידוביץ, אוליבר, צפורי, לביא ורם. גם במשרדי מזכירות האגודה, מכוונים מקלטי הרדיו לתדר אחר, וכן גם ביקב. בבתי משפחת רביד, הרץ, אפרת, מרום ואלגביש, גם כן לא מאזינים לתכנית, ועמם גם בני משפחות גולומב, בר-לב, רביב ודורן. גם הצוות שמתקן את המזגן בבית משפחת טרביטש, לא מאזין לרדיו, וגם יהודה, לא שומע את התכנית. אגב, היא אינה נשמעת גם בבתי משפחות ישראלי, רגב והדיה.