15

אי שם בעומק מאתיים מטר בתוך אדמת הבזלת, בעין החושך, מצוי צינור, ובצינור מים שקטים ואפלים. ועמוד המים אשר בתוך הצינור גבוה: גם בעומק מאה וחמישים מטר מתחת לפני האדמה, יש מים בתוך הצינור. אם נעלה לאט לאט במעלה המים הצלולים והאפלים, בעלי טעם הבזלת העדין, נראה שגם בעומק מאה מטרים וגם בעומק שמונים מטרים, מים ממלאים את הצינור המחורר. בעומק שבעים ושמונה מטרים ועשרים ואחד סנימטרים נמצא מפלס המים, הקו הדק, הכמעט דמיוני [שכן גם המים וגם האויר שרויים בחושך מוחלט] שמתחתיו מים ומעליו אויר.

ושבעים ושמונה מטרים מעל מפלס המים עומדים יהודה ועמי, ועמי מבחין במלים "תמרות עשן", כתובות בטוש שחור על צינור ברזל ירוק. "איך הם מגיעים לכל המקומות הברסלבים האלה" הוא אומר ליהודה.