14

קצב פעמי סוסו של עדינו מכתיב את מהירות הליכתם של שלושת הסוסים היורדים במשעול הצר בין סבך האלה וסלעי הגיר עטורי החזזיות של המדרון ההררי. שתיקת הרעים מובילה אותם שעל אחר שעל אל מבואות עין סמיה. הדרך מתרחבת, הטיט נעשה דרוך ודק ולבן ככל שהם מתקרבים לשער המקדש אשר למעין.

חזקיה מקבל את פניהם בחיוך רחב ומורה להם בידו להכנס לחצר המקדש. מבלי שיצטרכו לומר לו לשם מה באו, בעודם קושרים את סוסיהם, שלח חזקיה את הנער למעלה אל העיר, לקרוא לנעמי, כהנת תיאמת. אז ניגש אל הסוכה, הציע לאורחים להסב על המחצלות, ונכנס בעצמו אל המקדש להביא לאורחים מים בכוסות חרס.

כעבור שעה קלה חזר הנער בריצה, ואחריו בהליכה רבת הדר ובחיוך, קרבה נעמי בדמותה המלאה בשמלותיה החומות-ייניות.