125

ויקי > 125

את ההרצאה בנושא קידוחי בצורת מעביר להם גדי, מנהל השירות ההידרולוגי. אחרי ההרצאה יהודה נשאר בחדר. גדי מביט בו בעודו אוסף את חפציו, ומבין שיהודה מבקש דבר מה. – "תגיד, גדי, מה הסיפור עם מעיין הגיחון"  שואל יהודה – "מה איתו?" שואל גדי – "שהוא מפיק יותר מים מאגן הניקוז שלו, וזה ממשיך למרות האורבניזציה של האזור" – "זה נכון, תראה, אף אחד לא יודע מה מקורותיו של מעיין הגיחון. כמובן שהירחונים המקצועיים מלאים בהסברים, אבל הם סותרים אחד את השני, ואף אחד מהם לא מבוסס. לפעמים ההסברים המיסטיים כבר נראים יותר הגיוניים" גדי מצחקק – "מה ההסברים המיסטיים?" – "אתה לא יודע? לפי הזוהר אבן השתיה נמצאת שם, כי זה מתחת לאיפה שהיה בית המקדש, אבל בוא אני אספר לך סיפור. בשנת 2001 מי הגיחון הזדהמו, והתחלנו לחפש במעגלים הולכים וגדלים את מקור הזיהום, ומצאנו צינור ביוב שהתפוצץ בצפון רמאללה. צפון רמאללה! פעלנו מול עיריית רמאללה שיתקנו את הצינור, ובאמת אחרי כמה חודשים הזיהום נפסק." – "אבל זה מטורף! אם המים מגיעים מצפון רמאללה אתה יודע מה הם צריכים לעבור?" – "אני יודע בדיוק," אומר גדי שכבר סיים לארוז את חפציו ונשען על משקוף הדלת, "הם צריכים לעבור מתחת לנחל צופים ואז לעלות חזרה. ההסבר אפשרי מבחינה תיאורטית אבל לא סביר. בינינו, הדוגמאות של הזיהום גם לא התאימו לדוגמאות שנלקחו מהביוב. בקיצור, לא יודעים. תגיד, אתה רעב?"