110

ויקי > 110

בעודי מזריק מים לאדמת הלס באמצעות המתקן שבנה לי אפי, נזכרתי בשיחה שהייתה לי עם חסן, אבל היא לא מעניינת, ולכן אספר על אחיו, רג'א ז"ל. רג'א היה הוגה דעות שאמר "מה בסך הכל הבנאדם עושה: אוכל, שותה," כאן רג'א היה עושה פאוזה ארוכה, כאילו היה עוד משהו, והוא מנסה להיזכר מה הוא הדבר, ואחרי שניות ארוכות מוסיף: "ורעש". כלומר אליבא דרג'א, לא רק שהאדם מכלה משאבים (אוכל, שותה), אלא גם תפוקתו מהם היא תוצר שלילי (רעש).

זה לא סוד: הספר קרוב לסיומו ועוד לא דובר בקידוחי החדרה. המיוחד בקידוחי החדרה הוא שהם מאד יפים. קידוחי שאיבה נראים על פי רוב כשטח כורכר מגודר, ובו מתקן ברזל צבוע כחול מעל הקידוח עצמו, צינורות צבועים בלבן, ומבנה בטון קטן למשאבה, עליו בדרך כלל יופיע סמל "מקורות". קידוחי תצפית הם בסך הכל חבית מלאה בטון ממנה יוצא צינור פקוק. ואולם קידוחי החדרה נראים במבט ראשון כמחצבה נטושה שנתמלאה מים. קצב החלחול דרך הקידוח איטי, ולכן חוצבים סביב הקידוח אגן זמני שיקבל אליו את המים כשיש משקעים, וממנו יחלחלו לאיטם. בינתיים, האגן מתפקד כשלולית ומושך אליו צמחייה מיוחדת ונראה כבריכה סודית, ולעת ליל יזמרו בו הצפרדעים. אל דאגה. למרות שלטי האזהרה שעל פי רוב מוצבים שם, לא תישאבו עם המים אל תוך התהום.