107

ויקי > 107

מקורות משתיקים את המשאבות, אך לא את הציקדות. הציקדות מוסיפות לזמזם את כמיהתן והארץ זבת זמזום, ורק הגשם ירגיען. ויהודה ממשיך בדרכו בין גבעות ללא שם, אותן גבעות שבקימוריהן המתפתלים חמקו מקטלוג ולא נודעו לרשות. ואף על פי כן ביניהן בורות מים ובארות ושקתות וגתות ויהודה יוצא אל כביש ארבעים בדרכו צפונה. ומתחת לאספלט מצע, ומתחת למצע שרידי אספלט של הכביש הישן, ומתחתיו עוד שכבת מצע ותחתיה אדמה וסלע גיר ומתחתיו שלושה ארגזי תנובה שעליהם העולם עומד ומשם צבים כל הדרך למטה. ובכרמי יוסף לעת ליל נושבת רוח מזרחית חמה אך ריח לחות כבד מעיד שהשרב קרוב לשברו.