פרולוג

ויקי > פרולוג

ליל תמוז בגינתו של יהודה. מסיבה שאינה ידועה לו, הוא קם מכיסא הפלסטיק וממולל עלה כותרת מפרחי הפנדוריאה. ממקום עמדו, הוא יכול לראות שאיש לא התיישב ליד הפסנתר לנגן, ורוח אינה מניעה את ענבלי פעמון הרוח. פרודות האוויר נעות ומחליקות זו על גבי זו בלא כיוון מוגדר. באוויר משתחל משב קל מן הקל, מורגש אך בקושי בשערות ראשו. ענבלי פעמון הרוח זעים אך אינם נוגעים זה בזה. לילה, הוא חושב בלבו, הרוח גוברת.